Giới thiệu

EVENTHCM.COM – Được thành lập năm 2012,chúng tôi xuất phát từ một công ty nhỏ và đang ngày càng phát triển khẳng định chổ đứng cho mình tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng tôi có những con người kinh nghiệm, ôm ấm những ý tưởng,những sáng tạo. Chúng tôi là đội ngũ gắn kết trên nhiều lĩnh vực của Event. Chúng tôi đang tìm kiếm, kết nối và xây dựng một nền tảng vững mạnh.